אימפקט

ארגון מרכז מעשה מקפיד על מדידה והערכה של הפעילות באמצעות מעריכים חיצונים משנת הקמתו.

תהליכי המדידה וההערכה מבוצעים בקרב המתנדבים (תוצאות בטווח קצר) ובקרב הבוגרים (תוצאות לטווח ארוך).

הנתונים המוצגים בקישור שלהלן לקוחים מדוחות מדידה והערכה מסכמים שנערכו בקרב מתנדבים מהשנים 2014, 2015 (על ידי מעריכה חיצונית- טל כהנא) ומסקרי בוגרים משנת  2013, 2015 (אשר נערכו על ידי חברת דיאלוג / מט"ח בהתאמה).

התוצאות נמדדו בהתאם למטרות מעשה, ובמספר דגשים:

  • תרומת התכנית להתפתחות האישית של המתנדבים: העצמה, העלאת ביטחון ומסוגלות, העלאת תחושת שליטה ולקיחת אחריות.
  • הכנה לחיים אזרחיים- פיתוח תמונת עתיד.
  • שינוי עמדות ודעות בהקשר של חברה משותפת : מעורבות חברתית, דעות כלפי האחר, ערכים של דמוקרטיה ושוויון .
  • השתלבות מיטבית בחברה: שילוב בצבא, בהשכלה גבוהה ובתעסוקה מקדמת.

לצפייה בנתוני האימפקט של מעשה >