דרכים לתרום

התרומות למרכז מעשה מוכרות לפי סעיף 46 (א’) לפקודת מס הכנסה מ”ס מלכ”ר 580499622.
להורדת טפסים ומסמכי עמותה