חברה אזרחית משותפת

נשיא המדינה רובי ריבלין, טען בנאומו בכנס הרצליה ביוני 2015, כי החברה הישראלית זקוקה לקריאת השכמה. בנאום שהיה פורץ דרך, וזכה לשם "נאום השבטים", הוא טען כי החברה הישראלית נחלקת לשבטים שונים הזהים בגודלם, והזהיר מפני התפוררות החברה הישראלית לאור המגמות הדמוגרפיות והניכור בין החלקים השונים בעם: החרדי הערבי הדתי לאומי והחילוני.
אנו טוענים, כי מספר השבטים והשסעים בחברה הישראלית הינו גדול אף יותר. בתוך החברה הערבית, יש זרמים רבים אשר לא מכירים אחד את השני, וגם בתוך החברה היהודית יש שסעים נוספים כגון: תושבי המרכז מול הפריפריה, יוצאי אתיופיה וברית המועצות לשעבר ועוד.

החברה הישראלית הינה חברה בה רמת ההפרדה בין השבטים היא מהגבוהות ביותר בעולם, וההזדמנויות להיכרות ולמפגש בין אוכלוסיות אלו הינה נמוכה. זאת מכיוון, שמתקיימת הפרדה במוסדות החינוך, באזורי מחייה מופרדים וגם בשל כך שאוכלוסיות אלו ניזונות מכלי תקשורת שונים (לפי המדד היהודי ערבי של פרופ סמי סמוחה, 2016). בנוסף, בשנים האחרונות, הקצין השיח הציבורי בין השבטים הללו ואנו עדים לתופעות של הדרה, של גזענות ושל מתן לגיטימיות לאלימות מילולית או פיסית- הן על ידי האזרחים והן על-ידי מנהיגי המדינה.

גם תופעת ההתנדבות בישראל היום, מדמה את ההפרדה והסקטוריאליות בין השבטים השונים בעם. כל אוכלוסייה פועלת בקרב הקהילה שלה, גם ארגונים אחרים המשלבים צעירים/ות מהפריפריה מייצרים גרעינים הומוגניים מאד ובמיוחד ביחס לאוכלוסייה אותה הם פוגשים בעיר בה מבצעים את ההתנדבות.

בשנת 2012 מרכז מעשה הזמין מחקר מעמיק בנושא של חברה משותפת. מטרת המחקר הייתה לברר את המושג "חברה אזרחית משותפת", ללמוד על ישומים פרקטיים שלה בארץ ובעולם, ולאתר את הממשקים הנוכחיים והעתידיים שלה לאופי ולפעילות של מרכז מעשה. המחקר בוצע על-ידי "מכון צפנת למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני".

תוצאות המחקר, הראו כי על-מנת לקדם חברה אזרחית משותפת, עלינו לשמור על 4 עקרונות:

  1. ייצוג מגוון ושוויוני
    חברה בה יש נציגות לכלל המגזרים והתרבויות, עם ההכרה שלכל צעיר מגיעה הזדמנות שווה להתקדם בחברה.
  2. מעורבות חברתית
    כלל חבריה פועלים לטובת שינוי חברתי בחברה הישראלית, ולא רק עבור ההתפתחות האישית של הצעיר.
  3. בסיס ערכי משותף
    מעורבות חברתית הינה סביב ערכים של דמוקרטיה ושוויון (ובהתאמה לערכי מעשה = שוויון הזדמנויות, סובלנות, התנדבות, ערבות הדדית, אחריות אישית וחברתית).
  4. היכרות ויצירת דיאלוג עם כלל המגזרים של החברה הישראלית, תוך גיבוש זהות אישית ומשותפת.
מרכז מעשה

כפר הנוער בן-שמן
מיקוד 73211

כפר הילדים כרמיאל
מיקוד 20100

טלפון ‏04-9027700 (שלוחה 2)
פקס 04-9027711