מחלקת פיתוח ידע, מחקר והדרכה

המשימה המרכזית של מחלקת פיתוח ידע והדרכה, היא לתמוך ביישום מטרות ויעדי מרכז מעשה באופן מקצועי תוך שיפור מתמיד בעיקר בתחומי הלמידה, ושימת דגש רב על התחדשות ורלוונטיות התכנית, תוך שמירה על רוח וערכי הארגון. המחלקה מורכבת מחמישה אנשי צוות מובילים הפועלים בתחום המחקר, פיתוח התוכן, ההדרכה וההנחייה.

המחלקה אחראית על כתיבה ויישום התפיסה החינוכית של מרכז מעשה בתכניות השונות, בדגש על תחומי הידע השונים של מעשה:

חברה אזרחית משותפת
שיח על ערכי הדמוקרטיה, מפגש משותף ויצירת דיאלוג בין אוכלוסיות מגוונות, עבודה על זהות חברה ישראלית ואקטיביזם חברתי. כחלק מערכים אלה, המחלקה  אחראית על תכנון ובצוע כלל האירועים הארגוניים וביניהם סמינר מעשה במפגש – סמינר המתקיים פעמיים בשנה, בה נפגשים כל המתנדבים של מרכז מעשה לשיח משותף והיכרות מעמיקה סביב נושאים של זהות, חברה ישראלית ואקטיביזם. פרויקט החממות מופעל גם הוא על ידי מחלקת פיתוח ידע והדרכה וכולל מפגשים משותפים ואינטימיים יותר, המובילים לעשייה חברתית.

מדידה והערכה
ארגון מרכז מעשה מקפיד על מדידה והערכה של הפעילות באמצעות מעריכים חיצונים משנת הקמתו.

פיתוח תמונת עתיד
היכרות עם העצמי, היכולת לחלום ולהציב מטרות ודרכי פעולה להשגתם, היכרות עם עולם התעסוקה, ההשכלה וההכנה לצבא (לאוכלוסיות שמתגייסות לצבא).

התנדבות מקצועית בתחומי החינוך
מתן כלים, מיומנויות והדרכה להתנדבות מקצועית במסגרות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות.
כמו כן, צוות המחלקה מקדם שפה ארגונית משותפת לכלל עובדי מעשה ומוטבי הפעילות, ואחראי על פיתוח והתמקצעות של עובדי הארגון והתהליכים החינוכיים בו.

הערכים המובילים של המחלקה כוללים: מקצועיות, אחריות ודוגמא אישית, שותפות וחדשנות.
בנוסף, מקדמת המחלקה יזמויות חדשות, בונה תיקי פרויקט לפעילות החדשה של מרכז מעשה, מייצרת שיתופי פעולה תכניים להגדלת ההשפעה החברתית ואחראית על אסטרטגיה ארוכת הטווח של הארגון.