מסמכי עמותה

עמותת מרכז מעשה (ע"ר), הינה עמותה רשומה מספר , בעלת אישור ניהול תקין.
העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
להלן מסמכי רישום העמותה:

אישור מלכ”ר אישור ניהול ספרים 3.18 אישור ניהול תקין 2018 אישור ניכוי מס במקור 3.18 אישור סעיף 46 תוקף 12.18 אישור על חשבון בנק מרכז מעשה אישור פעילויות העמותה תעודה לרישום עמותה תקנון עמותת מרכז מעשה