מעשה במפגש

"כולנו ביחד לעתיד טוב יותר
למרות השוני על הקושי נתגבר
ביחד נחלום, בואו ננסה
ביחד נצליח לעשות מעשה"

מתוך שיר שכתבה קבוצת המנהיגות של סמינר מעשה במפגש, מרץ 2015.

סמינר מעשה במפגש הינו סמינר בו כל מתנדבי מעשה נפגשים לשיח על זהות, מפגש והקניית ידע בנושאי החברה הישראלית. הסמינר מתרחש פעמיים בשנה למשך יומיים בכל פעם- בו כלל הצעירים נפגשים בקבוצות רב תרבותיות מעורבות – מכלל תכניות מעשה, עם מנחה יהודי ומנחה ערבי.

מעשה במפגש, כשמו כן הוא – מפגש בין אנשים שסביר להניח שלא היו נפגשים, אלמלא הסמינר. למפגש כמה מטרות שמתחברות ומשתלבות זו בזו:

  1. יצירת מפגש בין כל מתנדבי מרכז מעשה, המגיעים מתרבויות ומגזרים שונים, בדגש על מציאת בסיס ערכי משותף תוך שמירה על הזהות העצמית.
  2. גיבוש זהות – המתנדבים יעברו תהליך של בירור ערכי פנימי מתוך המפגש עם אחרים מהם ועם דומים להם.
  3. זיהוי אתגרים חברתיים משותפים וחוצי מגזרים (גזענות, פריפריה מול מרכז, יוקר מחייה, שיווין הזדמנויות ועוד), תוך יכולת לשאול שאלות לגבי המציאות בה המתנדבים חיים והמקום שלהם בתוכה.
  4. הבעת עמדה ודעה כלפי המתרחש בחברה הישראלית, תוך שמירה על מסגרת ברורה של שיח וגבולותיו.הכרות והתנסות באקטיביזם חברתי, בדגש על אקטיביזם משותף סביב סוגיה בוערת.

הסמינר הראשון מתקיים בכל שנה במהלך חודש נובמבר- תחילת שנת ההתנדבות- ומתמקד בהיכרות ומפגש, תוך יצירת בסיס ערכי משותף, לצד הייחודיות של כל מתנדב ומגזר. הסמינר מאפשר לכל מתנדב לבטא את הזהות הייחודית שלו, בדגש על חברה משותפת ולכידות החברתית. נושאים אלו יבואו לידי ביטוי על ידי מציאת נושאים חברתיים אשר ראויים למאבק משותף של כל המתנדבים המייצגים את מרבית המגזרים והתרבויות בחברה הישראלית. הסמינר שם דגש על מפגש, היכרות, צבירת חוויות משותפות והשארת חותם חיובי של לכידות חברתית ועשייה מהמפגש בקרב הצוות ובקרב המתנדבים.

הסמינר השני מתקיים במהלך חודש אפריל- לקראת סוף שנת ההתנדבות- ועוסק בנושאים כמו אקטיביזם הלכה למעשה, בעשייה משותפת ובהעמקה בסוגיות חברתיות חוצות מגזרים.

הסמינר נבנה על ידי צוות מחלקת הידע וההדרכה, יחד עם קבוצת מנהיגות שכוללת כ 15 מתנדבים מכלל תכניות מרכז מעשה. קבוצת המנהיגות היא מרכיב עיקרי וחשוב בבניית הסמינר ומהווה מודלינג למפגש.

מרכז מעשה

כפר הנוער בן-שמן
מיקוד 73211

כפר הילדים כרמיאל
מיקוד 20100

טלפון ‏04-9027700 (שלוחה 2)
פקס 04-9027711