תקציב וקיימות העמותה

התקציב השנתי של מרכז מעשה בשנת תשע"ו עומד על 33,816,744 ש"ח. כ-60% מהתקציב מגיע ממשרדי ממשלה ושותפויות עם הרשויות המקומיות. בנוסף, למרכז מעשה יש למעלה מ-40 שותפים פילנתרופיים התומכים בתוכניות לאורך השנים.