מעניין?

  מסמכי עמותה

  עמותת מרכז מעשה (ע"ר), הינה עמותה רשומה מספר , בעלת אישור ניהול תקין.
  העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
  להלן מסמכי רישום העמותה:

  אישור מלכ”ר אישור ניהול ספרים 3.21 אישור ניהול תקין 2020 אישור ניכוי מס במקור 3.21 אישור סעיף 46 תוקף 2021 אישור על חשבון בנק מרכז מעשה אישור פעילויות העמותה תעודה לרישום עמותה תקנון עמותת מרכז מעשה דוח כספי לשנת 2019 דוח מילולי לשנת 2018
  maase logo white
  שנת שירות